ref # 3514

print
R 500 000 (27 173 USD*)

select a 2nd currency

mortgage calculator

2
1
± 4100 m2

Property Features
Dining Room
Free Standing
Kitchen
Lounge

3 SITES IN ONE PRICE

3 Site for sale in Adams mission Lendawo ihlukene kathathu uma ufuna ukuyithenga yonke R500 000 iyonke, uma ufuna ukuthenga eyodwa R190 000. Leli yithuba lakho lokuthi uzakhele ngendlela othanda ngayo. Nalendlu ekhona siyibala khona kuyo le price.Message Agent