ref # 3304

print
R 350 000 (18 518 USD*)

select a 2nd currency

mortgage calculator

1
1
± 1000 m2

Property Features
Kitchen
Lounge

UMUZI ONEGCEKE E ADAMAS

Idwala property group likutholele umuzi oshoda kancane uphele eAdams
Lomuzi usendaweni enhle kakhulu,unegceke elihle futhi elikhulu ngokwanele,
ungaqgubeka wakhe umuzi wakho wamaphupho njengabanye omakhelwane
Lomuzi unekamere lokulala nekhishi nelawunji kanje nendlu yokugeza.
Ushodi kancane ukuthi uphele kodwa kuyahlaleka.

CASH DEAL ONYLMessage Agent