ref # 3180

print
R 325 000 (17 379 USD*)

select a 2nd currency

mortgage calculator

3
1
6
± 422 m2

Property Features
Free Standing
Kitchen
Lounge

QALA LA EKPHEPHENI

Nali Ikhaya elikahle emnothweni elihlezi phezulu kodede wegceke, khona no-round, endaweni ephambi kwe-stop. Transport ikhona eduzane kanye neyndawo zokfunda nezitolo. Transport Iya edolobheni, Toti kanye neSphingo. - guarded by neighbourhood watch!Message Agent