ref # 3375

print
R 390 000 (20 259 USD*)

select a 2nd currency

mortgage calculator

2
1
1
± 600 m2
R 0  / m
R 0  / m

Property Features
Built In Cupboards
Free Standing
Kitchen
Lounge

IKHAYA EMPHUSHENI

Nali Ikhaya elilungele umndeni okhulayo odinga indawo enokthula kanye nobulula bokwanda komndeni njengoba kunodede wegceke. Ikhishi lenziwe njetshe amabhodwe awashisi. Imoto yakho ipaka ngok'phepha ekhishini. Amatekisi aseduzane indawo inokthula. Ububuka buqamama amehlo ayagezeka.Message Agent