ref # 3120

print
R 450 000 (23 376 USD*)

select a 2nd currency

mortgage calculator

2
1
8
± 350 m2

Property Features
Kitchen
Lounge

ZINZA LA

Lendlu is a corner house property enodede wegceke eduzane ne-stop, clinic, library, zizakala centre, Umbumbulu Coastal College nokuningi okuyinzuzo endaweni. Umntwana bakhuliseka kahle la baze bahambe sebeyosebenza. Okwakho penda, fake ama built-in ubiye. NETHEZEKA!Message Agent