ref # 2903

print
R 295 000 (16 032 USD*)

select a 2nd currency

mortgage calculator

3
1
± 550 m2

Property Features
Kitchen
Lounge

Shawa umoya wasemakhaya eMthombeni just off R603. Qedelela lo 3 bed, 1 bath one-lounge enkulu nekhishi. Umgwaqo oyakhona uwubhuqu umususondela endlini kphela. Driveway ikhona idinga nje ukukhonkwa. Amanzi axhumeka eduze. Qhubekela phambili!Message Agent